RODINNÝ HOTEL S ROZMĚRNÝMI APARTMÁNY

Apartmán č. 1

Apartmán č. 2

Svatební č. 3

Apartmán č. 4

Studio č. 5

Apartmán č. 6

Apartmán č.
Počet osob
Sezona 1.4. - 30.9. Mimo sezona 1.10. - 31.3.
Svátky *
NE - ST ČT - SO NE - ST ČT - SO
1
1 os 1790,- 1890,- 1250,- 1290,-  
2 os 1990,- 2190,- 1590,- 1690,-  
2
1 os 1790,- 1890,- 1250,- 1290,-  
2 os 1990,- 2190,- 1590,- 1690,-  
3 os 2580,- 2780,- 2180,- 2280,-  
4 os 3170,- 3370,- 2770,- 2870,-  
3
1 os 1890,- 1990,- 1490,- 1550,-  
2 os 2090,- 2290,- 1690,- 1790,-  
4
1 os 1790,- 1890,- 1250,- 1290,-  
2 os 1990,- 2190,- 1590,- 1690,-  
5
1 os 1790,- 1890,- 1250,- 1290,-  
2 os 1990,- 2190,- 1590,- 1690,-  
6
1 os 1790,- 1890,- 1250,- 1290,-  
2 os 1990,- 2190,- 1590,- 1690,-  
3 os 2580,- 2780,- 2180,- 2280,-  
4 os 3170,- 3370,- 2770,- 2870,-  
* Svátky - příplatek + 10 % k sezónním cenám 14.4. - 17.4. , 29.4. - 1.5., 6.5. - 8.5., 5.7. - 9.7.,
28.7. - 13.8., 28.9. - 1.10., 17.11. - 19.11., 22.12. - 1.1.2018
Přistýlka 590,-/os Na stávajících postelích děti do 6 let zdarma.
V ceně ubytování je zahrnuta bohatá snídaně v salonku hotelu, wifi na pokoji.
Ubytování
Wi-fi zdarma
Café bar
Aktivity
Transport

BOHATÁ SNÍDANĚ

Hotel Telč snídaně
Hotel Telč snídaně formou bufetu
Hotel Telč snídaně
 

Historie domu na Můstku č. 37

Tento dům není právovárečný. Vznik jeho dlužno klásti Do doby po roce 1464. Jistě tu již stál kolem roku 1500. Prvním zjištěným majitelem tohoto domu byl JÍra Herynek. Od kdy byl na tomto domě nevíme, víme jen, že jej prodal roku 1531 VÍtovi Pickovi za 40 kop....

Číst dále...

Vit Picka byl řezníkem, vedle toho měl také polní hospodářství. První jeho manželka slula Anička a byla dcerou možného měšťana telčského Jakuba Drdáka. Měl s ní dva syny: Eliáše a Jana. Vít Picka začal hospodařiti na domku v ulici, ale postupem doby nabyl značného majetku. V roce 1531 prodal domek v ulici Vaňkovi Škvařínovi za 36 kop a současně si koupil tento dům v městě, na kterém byl do roku 1539. Toho roku jej prodal Jankovi Kazimasovému za 67 kop.

Jan Kazimas či Kazmas byl rovněž řezníkem. Zemřel roku 1541 poměrně v mladém věku a všechen majetek odporučuje své manželce Markytě s dítkami. Pozůstalá vdova Markyta Kazimasová hospodařila pak na tomto domě do roku 1544, kdy se provdala za Petra Panenku a jemu popustila tento dům za souhlasu poručníků za 72 kop.

Avšak Petr Panenka již r. 1545 prodal tento dům Foltánovi, bednářovi za 68 kop. Foltán bednář, příjmením Valášek, jak jméno jeho praví, byl řemesla bednářského. Foltán bednář měl již tehdy dům v městě. V r. 1545 si koupil ještě tento dům, ale hned jej prodal za tutéž sumu Bartošovi, synu Mertle kosaře. Bartoš byl kosařem a proto se píše v knihách též Bartoš kosař. Hospodařil na tomto domě 10 let a roku 1556 prodal tento dům Lienclovi sládkovi za 76 kop. Fencl či Vencl sládek se živil vařením piva a polním hospodářstvím. Roku 1575 prodal tento dům Zachovi Fenclovému za 60 kop.

Zach Fenclů byl ve službách hr. Zachariáše z Hradce a stal se polesným. Zemřel asi roku 1631. Roku 1632 nápadníci po neb. Zachovi Fenclovi prodali tento dům kováři Mikulášovi Zadukuje za 60 kop, ten jej roku 1648 prodal Antonínovi Peltovi za sumu 100 kop. Z historických zápisů je patrné, že Mikuláš Zadukuje kovář i Antonín Pelt - zámečník, byli ve službách vrchnosti.

Antonín Pelt se píše též "Pellet" a byl řemesla zámečnického. Antonín Pellet roku 1677 popustil tento dům svému zeti Janovi Schubrovi, který pocházel ze Slavonic v sumě 100 kop.

Johanes Schuber hospodařil na tomto domě až do roku 1699 kdy jej prodal Franci Červenkovi za 120 kop. František Červenka se píše v matrikách také "Červený". Pravděpodobně kolem roku 1740 popustili tento dům svému synu Janu Červenkovi. Jan Červenka byl rukavičkářem a po smrti své manželky roku 1766 prodal tento dům Františkovi Thumsovi. František Thums byl mistrem stolařským. Roku 1787 prodal tento dům manželům Odřejovi a Veronice Kaudovckovým.

Ondřej Kaudovec byl rovněž mistrem truhlářským. Po své smrti v roce 1809 zanechal po sobě vdovu Veroniku a zletilého syna Ignáce, ve svém testamentu ustanovil, aby jeho polovice domu připadla jeho nezletilému synu Ignáci Kaudovcovi s tou však podmínkou, že pozůstalá vdova Veronika Kaudovcová bude užívati domu i pozemků až do jeho zrostu. Vdova Veronika Kaudovcová hospodařila na domě do roku 1816, kdy popustila synu Ignáci Kaudovcovi také svoji polovici domu s tím, že ji bude poskytovati až do její smrti v domě byt, stravu, otop, světlo a ošacení. Vdova Veronika Kaudovcová zemřela roku 1822. Ignác Kaudovec byl rovněž mistrem stolařským a roku 1834 prodal tento dům hokynáři Janu Schulzovi za 2.200,- zl. C. m.

30. 3. 1851 prodal Jan Schulz tento dům manželům Vendelínovi a Františce Procházkovým za 2.400 zl. rk. stř. Vendelín Procházka byl mistrem truhlářským. Po smrti Františky Procházkové v roce 1883 připadla její polovice tohoto domu jejímu manželi Vendelínovi Procházkovi, takže mu pak patřil celý tento dům. Vendelín Procházka zemřel v r. 1895 a ve své poslední vůli odporučil tento dům své dceři Marii, provdané Rajské - jejím manželem byl Augustin Rajský, mlynář a svému synu Antonínovi Procházkovi s tím, že zaplatili dluhy a splatí po 100 zl. Adéle Grusové, Františkovi Macků, Rudolfovi Macků a Janu Procházkovi.

6. 2. 1907 Prodal Antonín Procházka svou polovici tohoto domu své neteři Františce Rajské za 4.000,- Kor., jež byla dcerou Marie Rajské, roz. Procházkové. Od r. 1907 patřila tedy polovina domu Marii Rajské, roz. Procházkové a druhá polovina její dceři Františce Rajské v sumě 4.000,- Kor. Z toho měla Františka Rajská splatiti podíly sourozencům. Marie Rajská si vyhradila mimo to doživotní užívání polovice tohoto domu a po její smrti dcera Klára měla mít v domě světnici až do své smrti. Od roku 1915 patřil tedy tento dům Františce Rajské.

Františka Rajská prodala 29. 10. 1940 tento dům své neteři Boženě Korandové za 26.900,- Kor. při tom si vymínila doživotní a bezplatné užívání krámské místnosti v přízemí a jednu světnici nahoře. Františka Rajská vedla živnost modlistskou na tomto domě až do své smrti, zemřela roku 1944, zůstala svobodnou.

Od roku 1940 patří tedy tento dům Boženě Korandové. Božena Korandová jest rovněž modistka, vyučila se modiství a pak pracovala u své tety Františky Rajské. Otec její Alois Koranda, mlynář, pocházel z Jarošova u Jindřichova Hradce, a oženil se k Aloisii, dceři Augustina Rajského, na Kotnovský mlýn v Telči. Alois Koranda zemřel roku 1926 a zanechal po sobě vdovu Marii Korandovou a dvě nedospělé dcerky, Boženu a Milušku. Božena se pak vyučila modiství a zdědila tento dům. Největší přestavbou prošel dům v r. 1990, od té doby slouží jako hotel. 

Od roku 2016 provozuje hotel společnost Café Telč s.r.o. V průběhu roku se neustále vylepšuje ubytování, služby a komfort pro ubytované hosty. K tomu přispívá i zrekonstruovaná spodní část kavárny s odděleným salonkem pro podávání snídaní formou bufetu. Salonek lze pronajmout pro různé společenské aktivity, schůzky, narozeniny. Disponuje projekční technikou a samostatným ozvučením. Ozvučení kavárny dodala společnost Lepsizvuk.cz

Recenze na ubytování najdete na Booking Hotel Telč

Sledujte nás na Facebook Hotel Telč

Pokračovat na stručnou historii města Telč v datech (stránky města Telč)

Telč - Wikipedie

MÁTE-LI JAKÝKOLIV DOTAZ

VYPLŇTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ POLE

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hotel Telč

Na Můstku 37

588 56 Telč

Česká Republika

+420 733 141 300

hoteltelc@gmail.com

NAJDETE NÁS ZDE